Stránku denzeme.sk je spustli s s cieľom informovať o podujatiach, ktoré sa každoročne konajú pri príležitosti Dňa Zeme.

Stránka denzeme.sk umožňuje aktívnym ľuďom a organizáciám Dať ostatným vedieť o akciách, ktoré organizujú pri príležitosti Dňa Zeme.Druhej polovici aktívnych ľudí stránka umožňuje rýchlo nájsť podujatia organizované v ich okolí a pomôcť tak meniť naše prostredie, aby bol život na Zemi lepší a krajší 🙂